1 ve 2 boy Siyah Gemlik Kuyu Zeytin (5  kg)


₺ 190

Adet      

5 kg  1 ve 2 boy Siyah Gemlik Kuyu Zeytin Teneke

KDV ve Kargo Dahil